Home

  • Met slechts één geïntegreerd totaalsysteem kunt u uw productie- en logistieke processen zodanig organiseren, aansturen en optimaliseren dat een optimaal gebruik van resources wordt gerealiseerd. Het resultaat: perfect op elkaar afgestemde processen op basis van de verschillende functies en een zeer efficiënte goederen- en informatiestroom langs de gehele waardeketen.

  • Wij bieden maatwerkkoppelingen voor de integratie van uw machines en installaties met het bovenliggende ERP-systeem. Samen met u realiseren wij zo een totaalsysteem dat op uw behoeften is afgestemd.

  • Innovatieve intralogistieke processen verminderen uw opslagkosten en doorlooptijden. Daarnaast zorgen ze voor een verlaging van de handling- en proceskosten.

  • De optimalisatie van bedrijfsprocessen vereist een gedegen kennis van de branche. CSB-Automation adviseert u bij de inrichting van deze processen. Aan de hand van duidelijke visualisaties en prestatieberekeningen stellen wij samen met u aanbevelingen op.